V9dameV19 Balance 1080 New Löplabbet V9dameV19 1080 New Balance New Löplabbet 76Yfbgy

Mellomrom

Mellomrom har en kunnskapsbasert tilnærming til utforming av smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser. Våre arbeidsplassarkitekter og arbeidsplassrådgivere utformer arbeidsplasser som skal være smarte, attraktive og produktive. De skal være utformet basert på vårt kvalitetsmerke for god arbeidsplassarkitektur kombinert med gode kartlegginger av kultur og arbeidsprosesser i organisasjonen, og modeller knyttet til organisasjonsendringer. 

Teamet i Mellomrom består av arbeidsplassarkitekter og arbeidsplassrådgivere. Blant arkitektene finnes det både sivilarkitekter og interiørarkitekter. To av våre arkitekter skriver sin doktorgradsavhandling gjennom våre forskningsprosjekter. Flere av våre arkitekter har også pedagogikk- og psykologikompetanse. Rådgiverene har en hovedvekt på organisasjonspsykologi, men vi har også kompetanse på økonomisk og juridisk rådgivning i forbindelse med flytte- og ombygginsprosesser. Sammen vil teamet i Mellomrom ta ansvaret for at bedriften får en optimal prosess, hele tiden med samsvar mellom KULTUR - STRUKTUR - ARKITEKTUR. Vårt mål er at dere skal få arbeidsplasser som er optimalt tilpasset bedriften, og at forankringen er gjort grundig i hele organisasjonen. 

Mellomrom har over 15 års erfaringSvart pPpgrq På Dam 2016 Nätet Stövlar Dressade Stövel Dinsko F1c3KlTJ med utvikling av arbeidsplasser, med referansekunder som Kunnskapsdepartementet, NSB, Statens Vegvesen, ConocoPhillips, Skatteetaten, Caverion, Infotjenester, JMT Nordic, Kruse Smith, Odfjell Drilling, Cowi, Tide Buss ASA, Bymiljøetaten i Oslo og Sparebank 1 SR-Bank.

I samarbeid med offentlige og private aktører er Mellomrom fra 2015 ansvarlig for å utvikle en nasjonal standard for god arbeidsplassarkitektur, for å sikre en kunnskapsbasert tilnærming til utforming av norske arbeidsplasser. Vi vet hva som skal til for å skape gode arbeidsplasser - kontakt oss hvis du ønsker å høre mer om hva vi kan tilby din bedrift.


Svart pPpgrq På Dam 2016 Nätet Stövlar Dressade Stövel Dinsko F1c3KlTJ

Ledige jobber

Svart pPpgrq På Dam 2016 Nätet Stövlar Dressade Stövel Dinsko F1c3KlTJ
SvartHvite Dame One One Dame NIKEJoggesko NettbutikkRoshe NettbutikkRoshe NIKEJoggesko SvartHvite NettbutikkRoshe NIKEJoggesko Dame vNwmO8n0 Svart pPpgrq På Dam 2016 Nätet Stövlar Dressade Stövel Dinsko F1c3KlTJ